Żywiec z pasją

Żywiecka Fundacja Rozwoju | Program stypendialny - Stypendium z pasją

Poland

PLN28.88  / PLN3,420.00 
0 %

Poland

zywieczpasja.pl

Fundraising

„Żywiec z pasją” to program łączący przedsiębiorców, przedsięwzięcia i ich klientów oraz osoby zdolne, potrzebujące wsparcia finansowego przy jednoczesnej promocji regionu. Jest to autorski program Żywieckiej Fundację Rozwoju uruchomiony przez nas w 2015 r. Jego nierozerwalnymi elementami są „Produkty
 z pasją” oraz Program „Stypendium z pasją”.

„Program Stypendialny“ skierowany jest do wszystkich osób, potrzebujących wsparcia finansowego w rozwoju swoich pasji, które dzięki naszemu wsparciu finansowemu i mentorskiemu, w przyszłości dalszej lub bliższej mogą zostać rozwinięte i przekute na własną działalność zarobkową i sposób na życie. Dodatkowym atutem jest kreacja osób - pasjonatów, którzy staną się żywymi wizytówkami miasta Żywiec i całej Żywiecczyzny. Każdy stypendysta otrzymuje roczne stypendium w wysokości 380 zł miesięcznie / 3420 zł na rok oraz wsparcie tutora. Do tej pory rozdaliśmy 11 stypendiów dla studentów uczelni wyższych. Celem jest wspieranie pasjonatów, bez względu na wiek.

Zbieramy na 1 stypendium roczne stypendium.

więcej o programie: www.zywieczpasja.pl

Categories
Children & Youth
Development & Prosperity
Public Participation & Engagement
Business & Social Enterprise
Education

Boost visits
More visits = more funds

Share gateway link to direct visit. Using this link will point you direct to sponsor's page in favour of this cause.

How to use it?
  • paste it on your homepage, attach an image
  • at your email footer
  • distribute in mailing or in your email footer
  • use on facebook, twitter and other social media
  • communicators, snapchat, skype etc.
  • by sms, on leaflets or other communication channels