Głos Bohatera

Głos Bohatera | Świadkowie wydarzeń opowiadają o historii

Poland

PLN26.97  / PLN1,000.00 
2 %

Poland

glosbohatera.com.pl/

Fundraising

„Głos Bohatera” jest cyklem wywiadów z żołnierzami, kombatantami oraz innymi zasłużonymi dla Polski, których wspomnienia chcemy utrwalić i prezentować szerzej publiczności. Celem naszego projektu jest również działalność edukacyjna w zakresie historii oraz kształtowanie postaw i wartości patriotycznych. Zbieramy informacje o bohaterach, którzy zasłużyli się w walce o wolną Polskę. Propagujemy postawy i wartości patriotyczne. Podejmujemy i wspieramy inicjatywy na rzecz pomocy kombatantom oraz współpracujemy z organizacjami o podobnych celach i zadaniach.

Dlaczego to robimy?

Mamy świadomość, że jesteśmy ostatnim pokoleniem, które może poznawać trudną historię naszego kraju nie tylko z książek ale także od jej naocznych świadków. Jako młodzi ludzie – zadajemy pytania i szukamy odpowiedzi. Nasi bohaterowie to ludzie, którzy w trudnych momentach naszej historii podjęli decyzję o walce w obronie naszej Ojczyzny i wyznawanych przez siebie ideałów.

Na co wydamy zebrane pieniądze?

Lwią część naszego budżetu pochłaniają podróże więc otrzymane wsparcie finansowe wykorzystamy przede wszystkim na zakup paliwa i biletów aby dojechać do naszych rozmówców. Zdarza się, że przemierzamy nawet 1000 km aby odwiedzić naszych bohaterów. Pozostałe koszta to oczywiście noclegi oraz inwestycje w sprzęt. Nie marnujemy powierzonych nam pieniędzy. Zainteresowani sponsoringiem całego odcinka otrzymują od nas kosztorys wraz z szczegółowymi informacjami dotyczącymi wyjazdu a po zrealizowanym nagraniu pełny wgląd w wydatki poniesione w trakcie wyjazdu. Zawsze staramy się wydać jak najmniej a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przeznaczyć na kolejne wyjazdy. Więcej szczegółów można otrzymać na maila. Zapraszamy do kontaktu.

Zebrane środki przeznaczymy na:
Stworzenie cyklu filmów (wywiadów) z kombatantami oraz innymi zasłużonymi dla Polski ludźmi.
Pomoc kombatantom w trudnej sytuacji materialnej.
Organizacja wydarzeń kulturalnych i historycznych z udziałem kombatantów.

Categories
Children & Youth
Development & Prosperity
Public Participation & Engagement
Art & Culture
Education

Boost visits
More visits = more funds

Share gateway link to direct visit. Using this link will point you direct to sponsor's page in favour of this cause.

How to use it?
  • paste it on your homepage, attach an image
  • at your email footer
  • distribute in mailing or in your email footer
  • use on facebook, twitter and other social media
  • communicators, snapchat, skype etc.
  • by sms, on leaflets or other communication channels