Cafe Fińska

Cafe Fińska | Pierwsza bezgotówkowa kawiarnia w Polsce

Poland

PLN166.96  / PLN11,000.00 
1 %

Poland

facebook.com/CafeFinska

FundraisingCafe Fińska to prawdopodobnie pierwsza bezgotówkowa kawiarnia w Polsce. Mieści się w Krakowie na końcu ulicy Józefińskiej. w starej części Podgórza. Drzwi do Fińskiej są otwarte dla każdego, można tu napić się kawy lub herbaty, przy czym środkiem płatniczym nie są tu pieniądze, lecz to co dany gość ma ochotę przekazać w zamian– może to być np. rysunek, ciekawa historia, drobna pomoc, uśmiech, pomysł.

Kawiarnia działa od połowy czerwca 2013 roku. W pierwotnym zamyśle miała istnieć przez dwa tygodnie w ramach artystycznego projektu Michała Mioduszewskiego „Rewolucje powstają w kawiarniach”. Nikt nie wiedział jaka miała by to być rewolucja. Pomysłodawca przewidywał rzeźbę. Powstało jednak inne arcydzieło. Zaczęli przychodzić tu sąsiedzi, przypadkowi przechodnie, artyści, turyści, wytwarza się poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności za to miejsce. Każdy daje coś od siebie, wymieniamy się myślami, swoim czasem, ludzie zbierają się i nie chcą się rozejść. Lubimy siedzieć przy wspólnym stole, omawiać wszelki absurd tego świata i własnych spostrzeżeń. Naturalnym splotem wydarzeń dogadujemy się międzypokoleniowo wymieniając się twórczą iskrą i dbając o to by nie zgasła.

Od czerwca 2015 roku zarejestrowaliśmy się jako organizacja społeczna typu non-profit, pod nazwą "Stowarzyszenie Cafe Fińska". Statutowym zadaniem tej struktury będzie wspieranie naszych dotychczasowych działań i reprezentowanie poprzez uzyskaną osobowość prawną. Jednocześnie ze względu na obecne warunki i ciasnotę (szczególnie odczuwalną podczas większych wydarzeń) właśnie szukamy nowego, większego pomieszczenia - do którego moglibyśmy przenieść naszą kawiarnię.

Jednakże aby Fińska mogła zostać dalej miejscem bezgotówkowej wymiany i zachować swoją atmosferę, aby każdy mógł przyjść i napić się kawy, nie posiadając pieniędzy to potrzebujemy pieniędzy na opłacanie czynszu.
Chcemy zebrać środki na pół roku działalności - w tym chcemy zakupić profesjonalny projektor na wydarzenia takie jak wyświetlanie filmów, prezentacje itp. Ponadto po zmianie naszej dotychczasowej siedziby będziemy potrzebować także środki finansowe na adaptację nowego pomieszczenia oraz na jego ewentualny remont.

Categories
Development & Prosperity
Environment & Sustainability
Human Rights & Equality
Peace & Harmonious relations
Art & Culture

Boost visits
More visits = more funds

Share gateway link to direct visit. Using this link will point you direct to sponsor's page in favour of this cause.

How to use it?
  • paste it on your homepage, attach an image
  • at your email footer
  • distribute in mailing or in your email footer
  • use on facebook, twitter and other social media
  • communicators, snapchat, skype etc.
  • by sms, on leaflets or other communication channels