8 piętro

Fundacja For Life | Przeganiamy nudę ze szpitala

Poland

PLN346.85  / PLN1,000.00 
34 %

Poland

FundraisingNa ósmym piętrze Instytutu Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie znajduje się wyjątkowy dla nas Oddział gastroenterologii, hepatologii, zaburzeń odżywiania i pediatrii. Przebywają tam dzieci z chorobami wątroby i po przeszczepach tego narządu. Każdego dnia przebywa tam ok 50 małych pacjentów. Mniej więcej połowa z nich to niemowlęta. Druga połowa to dzieciaki od wieku przedszkolnego do nastolatków. To właśnie ta druga połowa bardzo się nudzi spędzając dni i tygodnie na szpitalnych korytarzach. Chcemy umilić im czas który spędzają w szpitalu, oddać im trochę dzieciństwa które odebrała im choroba

Projekt ma na celu wieloletnie i kompleksowe pozamedyczne wsparcie dla dzieci i ich opiekunów leczonych na oddziale, przebywających tam często przez wiele tygodni czy miesięcy.

Założenia projektu obejmują:

- organizację warsztatów dla dzieci i ich rodziców w czasie wolnym od zabiegów medycznych – popołudniami i w weekendy.
- organizację spotkań z ciekawymi ludźmi ze świata sportu, mediów i kinematografii
- celebrowanie ważnych dni takich jak dzień dziecka, mikołajki, ogólnopolski dzień chorego
- dodatkowe wyposażenie świetlicy oddziałowej, biblioteczki a także kuchenki dla rodziców.

Nasz program 8 piętro objęty jest patronatem CZD

Categories
Children & Youth
Health

Boost visits
More visits = more funds

Share gateway link to direct visit. Using this link will point you direct to sponsor's page in favour of this cause.

How to use it?
  • paste it on your homepage, attach an image
  • at your email footer
  • distribute in mailing or in your email footer
  • use on facebook, twitter and other social media
  • communicators, snapchat, skype etc.
  • by sms, on leaflets or other communication channels